Sådan virker Nabo-til-Nabo hjælp

Alarm med Nabo-til-Nabo hjælp
Med opkald, sms og e-mail adresse på op til fem naboer, venner eller familiemedlemmer, giver nabohjælpen dig mulighed for at inkludere dem du har nærmest. Nabo-til-Nabo hjælpen er en fleksible løsning, der gør det muligt at give dine nærmeste besked om en indbrudsalarm, når du ønsker det. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du ikke har mere strøm på din mobil, eller du er taget på ferie. Du vil som udgangspunkt altid modtage alarmbeskeder selv. Du vælger selv i hvilken dine kontaktpersoner i nabohjælpen skal have besked.

Når der går en alarm, hvad sker der så ?
Et boligopkald vil altid ringe, sende SMS og e-mail, til alle personerne i nabohjælpslisten samtiligt   Alarmbeskeden bliver sendt til alle kontaktpersoner, hvis panikalarmen eller røgsensoren bliver aktiveret.

Når der går en alarm, hvad gør Securitas kontrolcentral og vagt så ?
Når vagten konstaterer indbrud på alarmadressen, vil kontrolcentralen sikre, at de anførte kontaktpersoner bliver informeret, og det aftales med dem, hvordan det videre forløb er.
Hvis der ikke opnås kontakt med nogle af de anførte kontaktpersoner, eller skønner Securitas kontrolcentralen det nødvendigt, vil det stedlige Politi blive informeret.
Vagten vil efter forløbet sikre alarmadressen bedst muligt, afdække om nødvendigt, tilkoble alarm (hvis muligt) samt melde opgaven klar til kontrolcentralen.

Hvordan foregår afdækningen?
Vagten fra Securitas har plader i bilen til mindre afdækning. Skønnes det, at der skal større afdækning til før adressen kan forlades, vil Skadesservice blive rekvireret.
Kontrolcentralen vil altid søge accept via kontaktpersoner til alarmen og søge indsigt i, om der på instruksen står noget om aftaler om afdækning. Vagten vil i den forbindelse bruge det selskab, kunden har bedt om.

Hvor lang tid tager en vagtudrykning?
Udrykningstiden varierer selvfølgelig fra sted til sted og i forhold til vagtens afstand til
alarmadressen. Med en statistik på godt 100.000 kørsler årligt ligger en gennemsnitlig vagtudrykning på under 24 minutter.

Hvad er vagtens primære opgave?
Vagtens opgave er primært hurtigst muligt at komme frem til alarmadressen og minimere skadens omfang samt gensikre alarmstedet.

Hvordan håndteres nøgler?
Securitas har mulighed for at tilbyde deres kunder nøgleboks. Nøgleboksen kan både monteres udvendigt eller som 50 mm rørboks med Securitas logo. Prisen er ens i begge situationer. Ønsker kunden at opsætte nøgleboks på alarmadressen, er dette en aftale mellem kunden og Securitas. Der skal leveres en skriftlig tilladelse til Securitas for at bore noget op på ejendommen. Standardprisen på en nøgleboks er 2.666,00 kr. for levering og montering af boks i normal blød mur med Securitas adgang. Hvis Securitas står for monteringen, skal der undgås granit, og der skal være en nødagtig godkendt placering (sæt x på væggen, billede eller lignende).

Hvad skal jeg gøre, når der har været indbrud?
Lockon tilbyder fri vagtudrykning i tilfælde af indbrud. Det vil sige, at det ikke koster dig noget, hvis vagten kommer frem til alarmadressen og konstaterer, at der er sket et indbrud.