Batteriskift

Batteriskift

Klik her for at læse eller udskrive vejledning af batteriskift som PDF

Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de forskellige LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil du modtage en besked via sms og e-mail (samt være synlig på dit online kontrolpanel) om, at batteriet snart skal skiftes. Hvis batteriet er helt fladt, vil du 24 timer efter sidste kontakt til enheden, modtage en besked om, at du skal tjekke sensoren.

Bemærk!

Det er vigtig at bruge samme type batteri ved udskiftning. Bruger du fx et batteri med for lav spænding, vil enheden ikke fungere.

I centralenhed, signalforstærker og vedhæng er der et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes!

Her er en oversigt over alle udskiftelige batterier:

Enhed Antal Batteritype Kan købes på webshop
Rumsensor 1 AA 3,6 V lithium
Dørkontakt 1 Halvt AA 3,6 V lithium
Røgalarm 868A 3 AA Alkaline
Røgalarm 868MHZ 4 AAA Alkaline
Vandsensor 4 AAA Alkaline
Udendørs sirene 4 D Alkaline-batterier
Indendørs sirene 4 D Alkaline-batterier
Fjernbetjening 1 CR2032 3V
Betjeningspanel 1 CR2450 3V

Rumsensor

Rumsensoren bruger et AA 3,6 V lithium-batteri. Med et gennemsnitligt forbrug på 20 aktiveringer per dag, bør batteriet holde i ca. to år.

Under normale forhold vil lampen på rumsensoren ikke lyse, men ved lavt batteriniveau, vil den blinke i to sekunder hver gang den registrerer en bevægelse. Herefter vil der være cirka en måneds forbrug tilbage på batteriet.

Udskiftning af batteri:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Løs skruen i bunden af sensoren og adskil front fra den fastmonterede bagside.

3. Tag det gamle batteri ud, og indsæt et nyt af typen AA 3,6 V lithium-batteri.

4. Sæt fronten på igen og stram skruen i bunden af kontakten.

Dørkontakt

Kontakten bruger et ½ AA 3,6 V lithium-batteri. Med et gennemsnitligt forbrug på 20 aktiveringer pr. dag bør batteriet holde i ca. to år.

Lampen på dørkontakten (senderen) vil ikke lyse under normale forhold. Men ved lavt batteriniveau vil den blinke i to sekunder hver gang sender og magnet adskilles. Herefter vil der være cirka en måneds forbrug tilbage på batteriet.

Udskiftning af batteri:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Nedtag senderen fra døren eller karmen.

3. Løs de to skruer på bagsiden af senderen og adskil front fra den fastmonterede bagside.

4. Tag det gamle batteri ud, tryk 5 gange på den røde knap på bundprintet og indsæt et nyt af typen ½ AA 3,6 V lithium.

5. Sæt fronten på igen og stram skruen i bunden af kontakten.

Betjeningspanel

Betjeningspanelet leveres med et CR2450 3V batteri installeret. Batteriet vil typisk holde i to år med et gennemsnit på fire aktiveringer om dagen. Du vil få besked om lavt batteriniveau omkring en måned før batteriet løber tør for strøm. Ved lavt batteriniveau blinker lampe nr. 3 på centralenheden, når betjeningspanelet er i brug.

Udskiftning af batteri:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Afmontér betjeningspanelet fra væggen ved enten af tage det af velcrobåndet eller skrue skruerne under de to låg ud.

3. Åbn betjeningspanelet ved at løsne de tre skruer bag på panelet.

4. Tag det gamle batteri ud og vent fem minutter.

5. Indsæt et nyt batteri (type: CR2450 3V 540mAH) med den umærkede side (negative side) ned mod betjeningspanelet.

6. Skru bagsiden af betjeningspanelet på igen.

7. Montér betjeningspanelet på væggen igen.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen leveres med et batteri af typen CR2032 3V.

Udskiftning af batteri:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Brug en mønt eller lignende til at åbne batterirummet bag på fjernbetjeningen.

3. Læg batteriet i fjernbetjeningen med den største flade øverst.

4. Skru låget til batterirummet fast igen.

Udendørs sirene

Sirenen bruger fire D Alkaline-batterier og har en gennemsnitlig levetid på to år. Sirenen fortæller dig, når batteriniveauet er lavt ved at forlænge serien af bip, når du slår alarmen til og fra, samtidig med at du hører en kontinuerlig tone, når alarmen slås til.

Vi anbefaler ikke at bruge genopladelige batterier, da de kan påvirkes af skiftende temperaturer og dermed ikke holder så længe.

Udskiftning af batteriet:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Log på dit online kontrolpanel på www.lockon.dk

3. Vælg Sirenesikring fra under Indstillinger på centralenheden og tryk Send kommando.

4. Løsn skruen i bunden af sirenen for at fjerne sirenens forside.

5. Åbn batteri låget ved at skrue de fire skruer løs.

6. Fjern de gamle batterier og indsæt fire nye D-batterier (1,5 V). Tjek at de vender korrekt ved isætning.

7. Skru batteri låget fast. Tjek at ledninger sidder korrekt og ikke kommer i klemme i låget.

8. Sæt forsiden på og stram skruen i bunden.

Indendørs sirene

Sirenen bruger fire D Alkaline-batterier og har en gennemsnitlig levetid på to år. Sirenen fortæller dig, når batteriniveauet er lavt ved at afgive fem bip når du slår alarmen til og fra samt ved at afkorte varigheden af hyletonen.

Vi anbefaler ikke at bruge genopladelige batterier, da de kan påvirkes af skiftende temperaturer og dermed ikke holder så længe.

Udskiftning af batteriet:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Log på dit online kontrolpanel på www.lockon.dk

3. Vælg Sirenesikring fra under Indstillinger på det online kontrolpanel og tryk Send kommando.

4. Løsn skruen i bunden af sirenen for at fjerne sirenens forside.

5. Åbn batteri låget ved at skrue de fire skruer løs.

6. Fjern de gamle batterier og indsæt fire nye D-batterier (1,5 V). Tjek at de vender korrekt ved isætning.

7. Skru batteri låget fast. Tjek at ledninger sidder korrekt og ikke kommer i klemme i låget.

8. Sæt forsiden på og stram skruen i bunden.

Røgsensor

Røgsensoren bruger enten tre AA Alkaline-batterier eller fire AAA Alkaline-batterier, som varer i mindst et år. Ved lavt batteriniveau giver røgsensoren signal ved at blinke og bippe lavt hvert 30. sekund. Typisk er der en måneds forbrug tilbage, når røgsensoren advarer om lavt batteriniveau.

Ved skiftning af batteri:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Drej røgsensoren med uret for at afmontere den fra holderen.

3. Fjern batteridækslet.

4. Tag de gamle batterier ud og indsæt de nye batterier.

5. Røgsensoren bipper to gange og lampen blinker.

Vandsensor

Vandsensoren bruger fire AAA Alkaline-batterier. De har en gennemsnitlig levetid på ca. to år inden de skal udskiftes.

Udskiftning af batteri:

1. Tjek at alarmen er slået fra.

2. Løsn skruen i bunden og toppen af vandsensoren og adskil front fra den fastmonterede bagside.

3. Tag de gamle batterier ud og indsæt nye batterier af typen AAA Alkaline.

4. Sæt fronten på igen og stram skruerne.

Klik her for at læse og/eller udskrive vejledningen som PDF